Background Image Background Image Background Image
 


Parohia Ortodoxã "Sfântul Nicolae" din Londra - Stratford
(Biserica St Margaret with St Columba, Woodhouse Road, E11 3NG)


Slujba duminicala incepe imediat dupa ora 12.30
Impartasirea copiilor se va face incepind cu ora 14.00 !


Programul sarbatorilor din timpul saptaminii va fi anuntat la biserica in duminica precedenta si
prin email sau mesaj text credinciosilor care vor solicita acest lucru!


Sâmbătă, 28 Feb. – Sâmbăta Sf Teodor – Pomenirea morților – ora 15.00


Sâmbătă, 28 Feb. – Taina Spovedaniei (a mărturisirii și iertării păcatelor) – 15.30 – 18.00
ANUNȚ IMPORTANT
 
Întrucât Curtea Constituțională a României a decis că participarea elevilor la ora de Religie în școală se poate face numai în baza unei cereri scrise, vă îndemnăm pe acei dintre dumneavoastră care aveți copii școlari în România să descărcați, să completați și să trimiteți la școlile respective, până cel mai târziu la 6 Martie 2015, cererea-tip pentru înscrierea copiilor dumneavoastră la ora de Religie!
 

                                                                              Nr. ………../ ……………

CERERE

Domnule director/ doamnă director,

Subsemnatul/ subsemnata, ……………………………………(nume, iniţiala
tatălui, prenume), având CNP ………………………., părinte/ reprezentant
legal al elevului/ elev major……….………………………. (nume, prenume),
înscris/ înscrisă în anul şcolar 2014–2015 în unitatea de învăţământ
………………………………………………….(numele unităţii de învăţământ),
din..…………………………….(numele localităţii), judeţul …………………./
municipiul Bucureşti, în clasa …., prin prezenta solicit participarea fiicei
mele/ fiului meu/ mea la orele de religie.
Menţionez că doresc participarea fiicei mele/ fiului meu/ mea la orele de
religie ale cultului …………………………… (se va trece numele cultului
solicitat, din lista cultelor recunoscute prezentată mai jos, conform
prevederilor Legii cultelor nr. 489/2006).

Data                                                                                 Semnătura


Domnului director/doamnei director a

………….…………………………………… (numele unităţii de învăţământ)
 
 
 Preot Eugen Darie (paroh), Mobil 07733161262
Email:
ortodox.uk@gmail.com, eugendarie@yahoo.com


Acest site este in constructie, vã rugãm sã reveniti sau sã ne trimiteti un mesaj.
pentru mai multe informatii despre Parohia Ortodoxã "Sf. Nicolae" din Londra - Stratford

Contact